dni
godzin
minut
sekund

Regulamin PPL

Bez zaskoczenia - czyli przeczytajcie jak punkt po punkcie brzmi Regulamin Pieszej Pielgrzymki Legnickiej na Jasną Górę.

zdjęcie: Jędrzej Rams

2023-05-11

REGULAMIN PPL

1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym. Udział w niej zakłada akceptację jej ściśle rekolekcyjno - katechetycznego charakteru (uczestnictwo we Mszy świętej, wspólnej modlitwie, nabożeństwach, śpiewach, konferencjach). Są to „Rekolekcje w drodze”, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem głębszego zaangażowania się w życie Kościoła. 

2. Każdy uczestnik Pielgrzymki zobowiązuje się: 

2.1. przestrzegać zaleceń przewodników i służb pielgrzymkowych; 

2.2. zachowywać przepisy o ruchu drogowym i za sady poruszania się w kolumnie pieszej; 

2.3. nie palić tytoniu (także e-papierosów), nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków, czy innych środków psychoaktywnych; 

2.4. nie używać ognia i nie kąpać się w otwartych zbiornikach wodnych; 

2.5. nosić na eksponowanym miejscu identyfikator pielgrzymkowy, gdyż jest on widoczną oznaką uczestnictwa w Pielgrzymce; 

2.6. ubierać się praktycznie, wygodnie i skromnie (zasłonięte ramiona i kolana – niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini, czy leginsy), mieć ze sobą: różaniec, płaszcz przeciwdeszczowy, jedzenie i picie na cały dzień, leki osobiste i dokumenty; 

2.7. nie korzystać z roweru, hulajnogi, czy innych pojazdów niemechanicznych. 

3. Pielgrzymi powinni troszczyć się o dobry klimat, jaki tworzą wokół siebie poprzez życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych – zwłaszcza słabszych i starszych, troskę  o sprzątanie po sobie i nie pozostawianie śmieci. Zwracają się do siebie „siostro” i „bracie”. 

4. Pielgrzymi z góry nastawiają się na: zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, różne dolegliwości fizyczne. Może się też zdarzyć, że z wielu różnych względów trzeba będzie podjąć decyzję o przerwaniu Pielgrzymki i powrocie do domu (kłopoty zdrowotne, sytuacja rodzinna itp.); należy potraktować to wtedy jako wolę Bożą i pamiętać, że taka sytuacja nie jest grzechem, że pielgrzymować można dalej na sposób duchowy. 

5. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcznością przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje od Boga i ludzi dobrej woli spotykanych na pielgrzymkowej drodze.

6. Pielgrzymka ma przede wszystkim charakter namiotowy. Pielgrzymi nocują w prywatnych namiotach, pojedynczo lub w grupie, ale bez koedukacji, która nie dotyczy małżonków. Jednakże uwzględniając sytuację pątników i nie chcąc zamykać drogi do pielgrzymowania, z polecenia przewodnika, dla osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi będzie istniała możliwość zakwaterowania w kwaterach zbiorowych. Nikomu nie wolno samodzielnie opuszczać pola namiotowego, ani samemu organizować noclegu w hotelu, u gospodarzy, lub w innym miejscu.

Wiedza pielgrzyma

Autopromocja - sklep

Najnowsze w serwisie